M/S Kallio (IMO 9319064), ESL Shipping

M/S Kallio (IMO 9319064), ESL Shipping
船型 散货船
船东 ESL Shipping Ltd.
方案 低耗运行(方案一)
交付期 2014年第三季度